Skip to content

แบบบันทึกการอ่าน

แบบบันทึกการอ่าน
ชื่อเรื่อง การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการอ่าน
ทุกๆปีในเดือนรอมฎอน ชาวมุสลิมทั้งหมดจะถือศีลอดตั้งแต่รุ่งอรุณจวบจนพระอาทิตย์ตกดิน โดยจะละเว้นจากอาหาร นํ้าดื่มและการมีเพศสัมพันธ์แม้ว่าการถือศีลอดจะมีประโยชน์สุขภาพ แต่การถือศีลอดได้รับการยอมรับเป็นส่วนใหญ่ว่าเป็นวิธีหนึ่งของการชำระล้างจิตใจของตัวเองโดยการตัดตัวเองออกจากความสะดวกสบายในทางโลกเพียงระยะสั้นๆ บุคคลผู้ถือศีลอดจะรู้สึกเห็นใจผู้หิวโหยอย่างแท้จริง ในเวลาเดียวกันก็ช่วยให้จิตใจของผู้ถือศีลอดเจริญเติบโตไปด้วย
ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
ในเวลาเดียวกันก็ช่วยให้จิตใจของผู้ถือศีลอดเจริญเติบโตไปด้วย
การนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
จะได้ชำระล้างจิตใจของตัวเอง เพราะว่าจะได้ละเว้นสิ่งต่างๆ แม้กระทั้งมองผู้หญิงก็ไม่ได้
ข้อความที่ประทับใจ/ข้อคิดเห็นของนักเรียน
ทุกๆปีในเดือนรอมฎอนชาวมุสลิมทั้งหมดจะถือศีลอดตั้งแต่รุ่งอรุณจวบจนพระอาทิตย์ตกดิน โดยจะละเว้นจากอาหาร นํ้าดื่ม และการมีเพศสัมพันธ์

 

Advertisements

บันทึกการอ่าน

บันทึกการอ่าน
ชื่อเรื่อง  บรรจง บินกาซัน  (การช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้)
สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการอ่าน
ทุกสรรพสิ่งเป็นของพระผู้เป็นเจ้า เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงครอบครองทรัพย์สมบัติแทนพระองค์ความหมายเดิมของคำว่า ซากัต นั้นมีความหมายทั้ง การชำระล้างบาป และ ความเจริญรุ่งเรือง การให้ซากัตนั้นหมายถึง การให้ตามอัตราส่วนจากจำนวนทรัพย์สินที่มีอยู่แก่ผู้ยากไร้ตามลำดับที่เหมาะสม อัตราส่วนซึ่งเป็นทองคำ เงิน และเงินสดซึ่งอาจมีจำนวนประมาณ 5.66 บาท ของนํ้าหนักทองคำ และถือครองเป็นเจ้าของเป็นเวลาหนึ่งปี ทางจันทรคติถือเป็นสองเปอร์เซ็นต์ครึ่ง การถือครองพวกเราได้รับการชำระล้างบาปด้วยการจัดแบ่งส่วนเล็กๆไว้สำหรับบุคคลผู้มีความจำเป็น และเช่นเดียวกับการตัดแต่งต้นไม้ การตัดแต่งนี้เพื่อให้เกิดความสมดุลอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการเจริญเติบโตอีกด้วย

ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
การชำระล้างบาป และ ความเจริญรุ่งเรือง
การนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
ถ้าพวกใดที่ถือครอง และครบหนึ่งปีไม่จ่ายซากัต ถึงคั่นบาป เพราะว่าคนมุสลิมต้องจ่ายซากัต ทุกคนที่ครองเช่นนํ้าหนักของทองคำ เงิน และเงินสด
ข้อความที่ประทับใจ/ข้อคิดเห็นของนักเรียน
การถือครองของพวกเขาได้รับการชำระล้างบาปด้วยการจัดแบ่งส่วเล็กๆได้สำหรับบุคคลผู้มีความจำเป็น

บันทึกการอ่าน

บันทึกการอ่าน

ชื่อเรื่อง สิ่งศักดิ์สิทธ์ในอิสลาม ชื่อผู้แต่ง มยุรา วงษ์สันต์

สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการอ่าน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หมายถึง วัตถุบูชาในอิสลามนั้นไม่มีสำหรับคัมภีร์อัลกรุอ่านนั้นเป็นคำดำรัสของอัลลอฮที่เป็นบทบัญญัติหลักธรรมคำสั่งสอนของมุสลิมทั้งมวลมัสยิดเป็นสถานที่ที่สำหรับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา วิหารอัลกะบะฮเป็นสถานที่สำหรับให้ผู้แสวงบุญประกอบพิธีฮัจญ์ ส่วนหินดำที่อัลกะบะฮนั้นเป็นก้อนหินหนึ่งที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ส่วนการประกอบพิธีฮัจญ์นั้นเป็นพิธีกรรมที่มีมาตั้งแต่สมัยของท่านศาสดาอิบรอฮิม อะลัยอิสลาม และต่อเนื่องมาจนถึงยุคสมัยของท่านศาสดามูฮัมหมัด ศ็อล โดยมีรูปแบบบางอย่างที่แตกต่างแต่การประกอบพิธีฮัจญ์มิใช่การเคารพบูชากะบะฮดังกล่าวที่หลายคนเข้าใจผิดไปเพราะอิสลามห้ามการเคารพบูชาสิ่งใดนอกจากอัลลอฮฺองค์เดียวและถึงแม้ชาวอาหรับต่างๆจะเคยทำการเคารพบูชาเทพเจ้ามากมายที่พวกเราที่เคยสร้างไว้บริเวณรอบกะบะฮฺแต่ศาสดามูฮัมหมัด ศ็อล ไม่เคยปฏิบัติเช่นนั้นและท่านไม่เคยร่วมในพิธีกรรมของมากที่บูชาเจว็คเลย

ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน

ชาวมุสลิมทุกคนไม่ควรบูชาสิ่งใดๆนอกจากองค์อัลลอฮฺและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านนบี

การนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

เป็นชาวมุสลิมควรปฏิบัติตามหลักคำสอนของท่านนบี

ข้อความที่ประทับใจ/ข้อคิดของนักเรียน

อิสลามห้ามการเคารพบูชาสิ่งใดนอกจากองค์อัลลอฮฺเพียงองค์เดียว

บันทึกการอ่าน

บันทึกการอ่าน

ชื่อเรื่อง ความสมบูรณ์พร้อมของเศาะฮาบะฮ ชื่อผู้แต่ง มุฮัมหมัด อัล-คิดิร

สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการอ่าน
คนบางคนอาจจะโดยจงใจหรือไม่จงใจคิดว่าความสมบูรณ์พร้อมของเศาะฮาบะฮและแนวคิดเรื่องภาวะไร้บาปนั้ยมีความหมายเหมือนกันถึงแม้ความแตกต่างระหว่างคำทั้งสองจะเป็นที่ชัดเจนแล้วก็ตาม เพราะเหตุนั้นพวกเขาจึงคิดไปว่าคุณลักษณะแห่งความถูกต้องเที่ยงธรรมให้กับท่านนบี ศ็อล ทำให้พวกเขาจำเป็นต้องเป็นผู้ไร้บาปตามไปด้วย นี้ช่างเป็นความผิดผลาดที่หนักหนาสาหัสเสียยิ่งหนัก! ความสมบูรณ์พร้อมของเศาะฮาบะฮของท่านนบี ศ็อล นั้นหมายความว่าพวกเขาพวกเขาไม่ใช่คนหน้าไหว้หลังลอก โกหก ลามก ผิดศีลธรรมและนอกกรีต นอกจากนี้แล้วพวกเขายังเป็นผู้ศรัทธาที่เที่ยงธรรมซึ่งอาจจะทำสิ่งผิดผลาดบางอย่าง และทำการแก้ไขความผิดผลาดของพวกเขาในภายหลังเมื่อเขาจะเร่งสำนึกผิดและขออภัยโทษต่ออัลลอฮสุบห โดยพลัน

ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
การกระทำที่ดีและทำตามคำสั่งสอนของท่านนบี นั้นเป็นการกระทำที่ดีที่สุดและความสมบูรณ์ในอมัรของท่านนบี
การนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
การทำความดีไม่โกหก ลามก หรือกระทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมหลีกเลี่ยงการทำบาป แก้ไขสิ่งที่ทำผิดผลาดไป
ข้อความที่ประทับใจ/ข้อคิดของนักเรียน
เมื่อพวกเขาทำผิดแล้ว พวกเขาเร่งรีบสำนึกผิดและขออภัยโทษต่ออัลลอฮโดยพลัน

บันทึกการอ่าน

บันทึกการอ่าน
เรื่อง รอรักที่ท้องทุ่ง

สรุปสาระสําคัญของเรื่อง วันหนึ่งได้มีหนู่มเมืองกรุงคนหนึ่งชื่อเทพได้มาที่ท้องทุ่งและได้มาเจอหญิงสาวคนหนึ่ง ชื่อส้ม ส้มนี้เป็นสาวของฝนและได้หลงรักน้องส้มที่ท้องทุ่งและความรักก็เก้าหน้าพี่สาวของส้มได้เห็นหนุ่มเมืองกรุงและแอบหลงรักกับหนุ่มเมืองกรุง ที่ชื่อเทพและอิจฉาน้องและส้มกับเทพแอบไปพบกันที่ท้องทุ่งบอยครั้งโดยไม่ให้พี่สาวรู้จนความรักยาวมาหกเดือนจนพี่เทพได้เข้าราชที่กรุงเทพและจะพาส้มมาอู่ยด้วย
ข้อคิดที่ได้จากอ่าน ความรักทำให้แกงแย้งชิงดี
การนำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เรารักใครต้องซื่อสัตว์กับคนนั้น
ข้อความประทับใจ ความรักคือ ความตายที่ยังมีชีวิต

บันทึกการอ่าน

บันทึกการอ่าน
เรื่อง ตำนานปูชิว
สรุปสาระสำคัญของเรื่อง เรื่องแสนจะเสร้าของคู่รักคู่หนึ่ง ที่มีคุณตาชื่อปู่ชิวแล้วที่รักกันมา58 ปี ตั้งแต่วัยหนุ่มจนแก่ตอนอายุ28ปี คุณยายได้เสียลงแต่ว่าปูชิวก็ยังรัก กับคุณยายคนนั้นทุกวันปูชิวปืนเขาไปบรรเลงบทเพลงสุดแสนจะเศร้าทุกวันให้ยายคนนั้นฟังเป็นเวลา30ปี และปูชิวก็ได้ตายลงด้วยความรักยังหลงอยู่ ตอนปูชิวยังไม่ตายปูชฺิวได้สอนลูกหลานๆว่ารักใครแล้วต้องรักจนวันตาย
ข้อคิดที่ไดจากอ่าน ความของปูชิว เป็นความรัก
การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อ่านตำนานของปูชิวรู้สึกว่าอยากรักใครสักคนที่มีความรักยาวนานเหมืนปูชิว
ข้อความที่ประทับใจ ปูชิวเป็นคนสูดยอด ผมนี้ปลื้มในตัวปูชิว ok ซึ้ง

บันทึกการอ่าน

บันทึกการอ่าน
เรื่อง ตำนานปูสมิงขาว
สรุปสาระสำคัญของเรื่อง ปูสมิงขาวมีวิชาอาคมสามารถจะเปลี่ยนร่างเป็นเสือได้ก็สามารถเรียกลมมาได้มาเป็นบริเวรลณของแก่เป็นสัตว์แต่แก่ไม่กินเนื้อสัตว์ แล้วแก่สามารถข้ามฝังแม่นํ้าไปยังแม่หนึ่งได้ใช้เถาว์วัลและอยู่ มาวันหนึ่งได้มีเรือสำเภาของชาวจีนได้วิ่งผ่าน แม่นํ้าสายนั้นแล้วกระตุนลูกเรือได้ไปตัดเภาว์วัลและปูสมิงขาวรู้เพราะบริวานปูสมิงขาวมาบอกและปูสมิงขาวจึงโกธรมากจึงใช้วิชาอาคมที่ได้รำเรียนมา ว่าดังนั้น โอ้มด้วยอำนาจของข้าจึงเกิดคลื่นยักษ์ได้ใสเรือชาวจีน ณ บัดนี้ ทำให้เรือชาวจีนแตกและไม่มีใครรอดชีวิตมาได้

ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน คิดก่อนทำ อย่าทำก่อนคิด

การนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ทำอะไรสักอย่าง ต้องคิดก่อนจะทำ

ข้อความที่ประทับใจ โอ้มด้วยอำนาจของข้าจึงเกิดคลื่นยักษ์และ พายุขึ้นนะบัดนี้