Skip to content

บันทึกการอ่าน

June 8, 2012

บันทึกการอ่าน

ชื่อเรื่อง ความสมบูรณ์พร้อมของเศาะฮาบะฮ ชื่อผู้แต่ง มุฮัมหมัด อัล-คิดิร

สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการอ่าน
คนบางคนอาจจะโดยจงใจหรือไม่จงใจคิดว่าความสมบูรณ์พร้อมของเศาะฮาบะฮและแนวคิดเรื่องภาวะไร้บาปนั้ยมีความหมายเหมือนกันถึงแม้ความแตกต่างระหว่างคำทั้งสองจะเป็นที่ชัดเจนแล้วก็ตาม เพราะเหตุนั้นพวกเขาจึงคิดไปว่าคุณลักษณะแห่งความถูกต้องเที่ยงธรรมให้กับท่านนบี ศ็อล ทำให้พวกเขาจำเป็นต้องเป็นผู้ไร้บาปตามไปด้วย นี้ช่างเป็นความผิดผลาดที่หนักหนาสาหัสเสียยิ่งหนัก! ความสมบูรณ์พร้อมของเศาะฮาบะฮของท่านนบี ศ็อล นั้นหมายความว่าพวกเขาพวกเขาไม่ใช่คนหน้าไหว้หลังลอก โกหก ลามก ผิดศีลธรรมและนอกกรีต นอกจากนี้แล้วพวกเขายังเป็นผู้ศรัทธาที่เที่ยงธรรมซึ่งอาจจะทำสิ่งผิดผลาดบางอย่าง และทำการแก้ไขความผิดผลาดของพวกเขาในภายหลังเมื่อเขาจะเร่งสำนึกผิดและขออภัยโทษต่ออัลลอฮสุบห โดยพลัน

ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
การกระทำที่ดีและทำตามคำสั่งสอนของท่านนบี นั้นเป็นการกระทำที่ดีที่สุดและความสมบูรณ์ในอมัรของท่านนบี
การนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
การทำความดีไม่โกหก ลามก หรือกระทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมหลีกเลี่ยงการทำบาป แก้ไขสิ่งที่ทำผิดผลาดไป
ข้อความที่ประทับใจ/ข้อคิดของนักเรียน
เมื่อพวกเขาทำผิดแล้ว พวกเขาเร่งรีบสำนึกผิดและขออภัยโทษต่ออัลลอฮโดยพลัน

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: